رفتن به محتوای اصلی
x

خلاصه شرح وظايف در نظر گرفته شده دفتر حقوقي دانشگاه صنعتي اصفهان:

1- تعقيب و پيگيري دعاوي از طريق كارشناسان و نمايندگان حقوقي و در صورت لزوم انعقاد قرارداد وكالت با وكلاي دادگستري

2- تهيه و تنظيم دادخواست و لوايح در دعاوي له يا عليه دانشگاه در مراجع حل اختلاف

3- اعلام نظر و ارائه مشاوره به مديريت‌ها و ادارات ستادي و شركت در كميسيون‌هاي مختلف در مسائل ذيربط

4- بررسي، اصلاح و اعلام نظر حقوقي در خصوص قراردادها، توافقات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

5- پيگيري مستند سازي املاك و اراضي و انجام عمليات ثبتي و اقدامات حقوقي در خصوص اسناد، تملك اراضي و ابنيه

6- انجام امور مربوط به اخذ تعهد، تبديل تعهد، فك رهن و اجرائيات

7- مشاوره و معاضدت قضايي كاركنان

8- هماهنگي امور هيأت‌هاي تخلفات اداري كاركنان و انتظامي اعضاء هيأت علمي

9- ساير امور محوله ارجاعي از سوي رياست دانشگاه جهت بررسي، پيگيري و رسيدگي

تحت نظارت وف ایرانی