رفتن به محتوای اصلی
x

خلاصه شرح وظايف در نظر گرفته شده دفتر حقوقي دانشگاه صنعتي اصفهان:

1- تعقيب و پيگيري دعاوي از طريق كارشناسان و نمايندگان حقوقي و در صورت لزوم انعقاد قرارداد وكالت با وكلاي دادگستري

2- تهيه و تنظيم دادخواست و لوايح در دعاوي له يا عليه دانشگاه در مراجع حل اختلاف

3- اعلام نظر و ارائه مشاوره به مديريت‌ها و ادارات ستادي و شركت در كميسيون‌هاي مختلف در مسائل ذيربط

4- بررسي، اصلاح و اعلام نظر حقوقي در خصوص قراردادها، توافقات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

از آنجا که ایجاد، تقویت و ارتقاء جایگاه واحدهای حقوقی در ادارات به لحاظ نقش آنها در صيانت از حقوق و منافع سازما

اشتراک در

تحت نظارت وف ایرانی