شرح وظایف

                                                                                                   «شرح وظایف دفتر حقوقی دانشگاه صنعتی اصفهان»

     1) تعقیب و پیگیری دعاوی از طریق نمایندگان حقوقی یا انعقاد قرارداد وکالت با وکلای دادگستری

    2) تهیه و تنظیم دادخواست، لوایح در دعاوی له یا علیه دانشگاه در مراجع مختلف قضایی، دیوان عدالت اداری و مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما

    3) اعلام نظر و ارائه مشاوره به مدیریت ها و ادارات ستادی و شرکت در کمیسیون های مختلف در مسائل ذیربط

    4) بررسی و اعلام نظر حقوقی درخصوص قراردادها، آیین نامه ها و اساسنامه های تنظیمی

    5) پیگیری مستندسازی املاک و انجام اقدامات قانونی و حقوقی درخصوص تملک اراضی و ابنیه

    6) انجام امور مربوط به اخذ تعهد، تبدیل تعهد، فک رهن و اجرائیات

    7) مشاوره و معاضدت قضایی کارکنان

    8) سایر امور محوله ارجاعی از سوی ریاست دانشگاه جهت بررسی، پیگیری و رسیدگی 

تحت نظارت وف ایرانی